ÇEVRE’DE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN BAYKAL EM 1…

 1.      Em teknolojisi ürünü Baykal Em, yani efektif/faydalı mikro organizmalar, yer yüzünü hızla normalleştirebiliyor. Ve buna bağlı olarak  hem hayvan hem de bitki türlerinin gen havuzunu ve dolayısıyla insan kedisini koruması için küresel sorunları ve saldırıları tamamen çözebiliyor   

 2. •İleri Biyolojik Arıtmalardaki yerli bakterilerin organik yükü tüketmesine yardımcı olur ve arıtma verimliliğini arttırır.​

 3. •Paket arıtmalara aşırı yük binmesi ve deşarj şartlarının yerine getirilememesi sorunlarını ortadan kaldırır.​

 4. •Bertaraf etmesi yüksek bir maliyet gerektiren arıtma çamurunun bakteriler tarafından tüketilmesi sonucu azalmasını sağlar..​

 5. •Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki organik maddeden kaynaklı tıkanıklıkları minimize eder. Herhangi bir mekanik müdahaleye gerek kalmadan tıkanıklıkları giderir.​

 6. •Terfi istasyonlarında meydana gelen kokuları yok eder ve terfi edilen atığın arıtmaya parçalanmış bir şekilde gönderilmesini sağlar​

 7. •Rögarlarda meydana gelen ve çevreye rahatsızlık veren tüm kokuları basit bir uygulama sonunda uzun süreli yok eder.​

 8. •Atık lagünlerine uygulandığında lagünlerden arıtmaya aktarılacak organik yükü azaltır ve koku oluşumunu engeller.​

 9. •Özellikle taşrada ve köylerde, foseptik çukurlarında yılların getirdiği birikimi yok eder ve foseptik kapasitesini artırır.​

 10. •Katı atık depolama alanlarında bertaraf edilmeyi bekleyen tüm organik atıkların biodegradasyon süresini kısaltır.​

 11. •Biyogaz üretiminde metan üretim aşaması öncesinde organik maddenin anaerobik parçalanmasını hızlandırır ve metan oluşumunu destekler.​

 12. •Çöp Sızıntı suyu arıtımında kirliliğe sebep olan ve ağır yük getiren tüm organik maddeleri hızlı bir şekilde tüketerek arıtma sistemine destek olur.​

 13. •Çöp kamyonlarının içerisine spreylendiğinde hem patojen mikroflorayı yok eder hem de koku giderimini sağlar.​

 14. •Çok kolay bir uygulama ile çöp konteynırlarının koku problemini ortadan kaldırır ve çevreye verdiği rahatsızlıkları tamamen yok eder.​

 15. •Kompost üretiminde fermantasyon süresini kısaltır, Kompost kalitesini arttırır ve kompostta var olan kötü kokuyu tamamen yok eder.​

 16. •Mobil tuvaletlerde biriken atıkları kısa sürede parçalar, tıkanıklıkları giderir ve oluşturduğu biyofilm sayesinde koku çıkışını engeller​

 17. •Yat ve teknelerin depolarında biriken atıkları parçalayarak hem kokuyu önler hem de atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşümünü sağlar.​

 18. •Tıkalı veya kötü koku salan giderlere uyguladığınızda tesisatınızda biriken tüm atıkları parçalar ve açar​

 19. •Yığınların kokularının giderir ve depolama ile bertaraf esnasında doğaya zarar vermesini engeller.